Bijzondere huisdieren

Steeds meer mensen worden aangetrokken tot deze nieuwe diersoorten: exotische vogels, reptielen, fretten, konijnen, kleine knaagdieren, tropische vissen, amfibieën, ongewervelde dieren...

De populatie van deze huisdieren verhoogt zonder stoppen. De zorgtechnieken en kennis van deze huisdieren veranderen snel en maken nu deel uit van ons dagelijks werk.
Aarzel dus niet om met hen op consultatie te komen.

Vooraleer u komt:
Vergeet niet om uw dieren te transporteren in kooien die aangepast zijn aan hun gestalte. Ze moeten ook uit de tocht en indien nodig, warm (reptielen) vervoerd worden.
Neem zeker ook foto's mee van het verblijf waarin ze leven. En neem eventueel ook een staaltje mee van hun voeding of zorg ervoor dat u zeker het merk van voeding kent die ze krijgen. 
Zo kunnen wij nagaan of er aan alle noden wordt voorzien voor het houden van uw huisdier.

Reptielen

De reptielen die u als particulier vrij mag houden, vindt u op de positieve lijst. Reptielen die niet op deze lijst staan, mag u alleen houden als u daarvoor een erkenning heeft.
Die erkenning is echter niet nodig indien u het dier al had voor 1 oktober 2019.

Er zijn wel extra beperkingen voor reptielen die beschermd worden door CITES.

Vogels

Er is geen lijst met vogels die u mag houden. Toch zijn er enkele beperkingen:

 • Sommige vogelsoorten mag u niet houden omdat ze als invasieve exoten onze biodiversiteit bedreigen. Voorbeelden zijn de nijlgans, huiskraai en heilige ibis.
 • Voor bedreigde vogels die beschermd worden door CITES zijn er ook extra beperkingen. Voorbeelden zijn bepaalde ara’s en papegaaien.

Hobbypluimvee

Registratie is verplicht voor het houden van hobbypluimvee:

 • vanaf 200 stuks
 • als de dieren bestemd zijn voor de voedselketen
 • als u de dieren op de markt verkoopt.

Roofvogels

Er zijn extra verplichtingen voor het houden van roofvogels en het geven van demonstraties.

Vissen

Er is geen lijst met vissen die u mag houden. Toch zijn er enkele beperkingen:

 • Sommige vissen mag u niet houden omdat ze als invasieve exoten onze biodiversiteit bedreigen.
  Voorbeelden zijn de gestreepte koraalmeerval, amoergrondel, blauwbandgordel en zonnebaars.
 • Voor bedreigde vissen zoals de napoleonvis, die beschermd worden door CITES zijn er ook extra beperkingen.

Amfibieën

Er is geen lijst met amfibieën die u mag houden. Toch zijn er enkele beperkingen:

 • Sommige amfibieën, zoals de Amerikaanse stierkikker mag u niet houden omdat ze als invasieve exoten onze biodiversiteit bedreigen.
 • Voor bedreigde amfibieën die beschermd worden door CITES zijn ook er extra beperkingen. Voorbeelden zijn bepaalde gifkikkers en axolotls.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

In sommige situaties heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw dieren te houden. Bijvoorbeels als u:

 • 30 of meer reptielen en amfibieën houdt
 • minstens 1 volwassen amfibie, reptiel of ongewervelde houdt die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar kunnen zijn, zoals schorpioenen, zwarte weduwes en bepaalde pythons

Informeer daarom altijd bij de milieudienst van uw gemeente.

Consultaties na afspraak

MA 9u-12u 14u-19u
DI 9u-12u 14u-19u
WO 9u-12u 14u-19u
DO 9u-12u 14u-19u
VR 9u-12u 14u-19u
ZA 10u-12u spoed
ZO spoed spoed